SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Färjestadens GoIF
Fotboll

Säker och trygg

6. Föreningskultur/klimat och trygga idrottsmiljöer

9. Ledarskap

Varför måste jag visa upp utdrag ur belastningsregistret? 

Bakgrund

Från och med 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar begära att de personer i föreningen som är ledare och tränare eller har direkt och regelbunden kontakt med barn och unga visar upp begränsat registerutdrag ur Polisens belastningsregister. Att begära in registerutdrag är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla oavsett hur länge en person verkat i föreningen eller hur väl man känner varandra.

 

Beslutet om att idrottsföreningar ska begära registerutdrag fattades på Riksidrottsmötets stämma 2019 och regleras i Riksidrottsförbundets stadgar 8 kap §5. punkt 8. Se utdrag: 

8 kap Föreningarna  /.../ §5 /.../

8. i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett
utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister./.../

 

Vad visar utdraget? 

I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott:

 • mord,
 • dråp,
 • grov misshandel,
 • människorov,
 • samtliga sexualbrott,
 • barnpornografibrott eller
 • grovt rån. 
Vem ska via upp utdrag ur belastningsregistret? 

Alla medlemmar, ledare och tränare från och med 15 år som anställs eller har uppdrag i föreningen där personen har direkt och regelbunden kontakt med barn.

 

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som gäller lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i föreningen eller hur väl man känner varandra.

Vilka räknas som barn?

Alla upp till och med 18 år. 

 

Att tänka på: det är dock inte bara barn och unga som kan vara i en utsatt situation i relationen till personer med koppling till deras träning och aktivitet i en förening, utan detta gäller även vuxna kvinnor och män. En individ kan hamna i beroendeställning i relationer med tränare, ledare eller personer på annat sätt vara ivolverad i att utbilda, träna, stötta, behandla mm och därmed bli utnyttjad. 

 

Läs mer: Kunskapsöversikt: Sexuella övergrepp – i relationen mellan tränare och idrottsaktiv

Vad menas med återkommande kontakt?

Begreppet direkt och regelbunden kontakt med barn innebär att någon har återkommande och nära kontakter med barn i sitt arbete eller uppdrag. Kravet på regelbundenhet innebär att det ska handla om återkommande direktkontakt med barn. Vad som kan anses vara regelbundet beror på vilken verksamhet det handlar om. Annat som kan vara relevant för bedömningen av vad som räknas som direkt och regelbunden kontakt med barn är vilken typ av kontakter det rör sig om, vilken intensitet som kontakterna har och om det alltid finns med en vårdnadshavare eller någon annan vuxen.

 

Definitioner på FGoIF

 • Två tillfällen är återkommande.
 • Det spelar ingen roll om ungdomen medverkar i ungdoms- eller seniorverksamhet, det innebär att hela teamet kopplat till seniorlagen ska visa upp registerutdrag då vi alltid har yngre spelare med i våra trupper -antingen för provträning och test i matchspel eller som ordinarie spelare. 
 • Ledare som har uppdrag i fotbollsskolan eller andra tillfälliga tränings/lägerverksamheter omfattas också. 
 • Personer som sover med laget på borta cuper och som i vanliga fall inte är involverade i lagen.
Hur länge gäller registerutdraget?

Registerutdraget är giltigt ett år.

 • Vid uppvisande får utdraget alltså inte vara äldre än ett år. 

 

Preskriptionstiden för brott är 10 år. Efter det finns inga noteringar i registerutdraget.

Hur ska utdraget visas upp?

Att få hem utdraget

Den berörda får ett registerutdrag från polisen med brev. Utdraget skickas till den adress hen angett på ansökan. Polisen får inte skicka utdrag direkt till en förening.

 

Att visa upp det för ordförande eller ansvarig Kanslist

Uppvisandet ska ske avskiljt, gärna i ett rum där man kan stänga dörren. Den berörda visar upp utdraget och ordförande läser igenom dokumentet. Lämnar man brevet så är ordförande/kanslist som mottagit detta skyldig att strimla papperet efter man mottagit detta. 

 • Ordförande eller anställd kanslist noterar endast datum för uppvisande i systemet.
 • Det ska inte antecknas vad som står i registerutdraget.
 • Utdraget återlämnas direkt eller strimlas om man inte önskar få detta i retur. Registerutdrag får inte behållas eller kopieras.

 

Måste det vara ett förseglat kuvert?

Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan det lämnas till föreningen.

Om det finns en anmärkning

Om en berörd person har en anmärkning i belastningsregistret så är det styrelsen som fattar beslut om vederbörande är lämplig för ett uppdrag. Uppdrag i föreningen är förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en person ett uppdrag eller avsluta ett pågeånde uppdrag om man anser att förtroendet inte finns. Uppdrag kan tillfälligt pausas under tiden styrelsen utreder frågan.

 

Rutin på Färjestadens GoIF

Sammanfattning av rutin

 • Styrelsen ansvarar för att upprätta och utvärdera rutinen för hantering av registerutdrag.
 • Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs.
 • Den enskilde ledaren är ansvarig för att begära ut utdrag från Polisen och uppvisa det för föreningen. 
 • Denna rutin gäller för alla enligt beskrivning ovan.
  • Vid tillsättande av nya ledare ska utdrag visas upp innan medlemmen/den berörda startar upp sitt uppdrag. 
 • Alla berörda skall visa upp sitt utdrag från belastningsregistret för föreningens ordförande/kanslist- blankett finns här
  • ordförande/Kanslist registrerar datum för uppvisande i SportAdmin
  • Inga utdrag ska arkiveras av föreningen
 • Utdraget ska uppdateras varje år
 
Våra sponsorer