SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Färjestadens GoIF
Fotboll

Strategier och planer

För att nå visioner, mål och policyer samt arbeta i enlighet med vår värdegrund behövs det strategier och handlingsplaner. För verksamheten finns följande planer framtagna:

Jämställdhetsplan

Jämställdhet är för Färjestadens GoIF´s del en fråga om demokrati. Alla medlemmar är lika viktiga och alla skall behandlas lika.

 

Jämställdhetsplan

 • Alla ska värderas lika.
 • Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att träna och spela fotboll.
 • Alla är lika viktiga.

 

Ansvarig för upprättande och genomförande av policyn är föreningens ordförande eller av ordförande en delegerad person.

 
Likabehandlingsplan

Villkoren och förutsättningarna är lika för alla medlemmar och vi behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, etisk tillbehörighet eller andra individuella förutsättningar. Vi lever efter vår värdegrund i allt vi gör. Exempel på likabehandling:

 • Behov styr tilldelning av material
 • Resurser (träningstider, material) tilldelas utifrån samma principer
 • Alla får samma information
 • Alla spelare får vara med oavsett hur långt de har kommit i sin fotbollsutveckling
 • Alla lag får samma uppmärksamhet och engagemang
 • Spelare behandlas lika i laget oavsett utvecklingsnivå

 

Ansvarsfördelning

Vi är alla ansvariga för att vår likabehandlingsplan efterlevs. Här är en beskrivning av vilka olika ansvar vi har.

 

Styrelsen

 • Övergripande ansvar att planen följs
 • Informera, kommunicera och följa upp
 • Formulera stadgar, riktlinjer och policy
 • Fatta beslut som är förankrade i riktlinjerna
 • Skapa forum för delaktighet
 • Transparant ledarskap
 • Aktivt motarbeta olika behandlingar
 • Vidareutveckla och följa upp

 

Sektioner

 • Fatta beslut som är förankrade i riktlinjerna
 • Aktivt motarbeta olika behandlingar
 • Inhämta synpunkter och idéer från medlemmarna och vidarebefordra till styrelsen samt föra styrelsens beslut och information vidare till medlemmar/ledare/spelare
 • Säkerställa och följa upp att beslut genomsyrar föreningens arbete
 • Vara representativa för medlemmarna
 • Genomföra fattade beslut
 • Agera samt återkoppla till styrelsen kring riktlinjerna

 

Tränare och ledare

 • Aktivt motarbeta olika behandlingar
 • Agera i linje med planen och bedriva verksamhet där alla har lika värde
 • Följa och genomföra fattade beslut och riktlinjer
 • Inhämta synpunkter och idéer från spelare och föräldrar och vidarebefordra till styrelsen
 • Förmedla planen, föreningens beslut och information vidare till spelare och föräldrar
 • Delta och ge input i dialog med styrelse och sektioner
 • Agera samt återkoppla till styrelsen kring riktlinjerna

 

Föräldrar

 • Sätta sig in i och följa föreningens värdegrund och likabehandlingsplan
 • Hjälpa till att förmedla budskapen till barnen
 • Föregå med gott exempel och vara delaktiga i barnens idrottande
 • Förmedla avvikelser från likabehandlingsplanen till ledare och styrelsen

 

Spelare

 • Följa planen och se till att andra i laget följer den
 • Respektera lagkamrater, motståndare, ledare, domare, regler och uppföra sig i enlighet med planen

Visa mod och säga till när någon inte följer reglerna och planen

Handlingsplan för brott mot ledaravtalet

Föreningen har 10 riktlinjer för tränar- och ledarskap som ligger bakom vår idé och det långsiktiga perspektiv som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet och som våra ledare skall följa. Kan man inte följa dessa riktlinjer så kan man inte heller vara ledare i vår förening.

Om brott mot ledaravtalet upptäcks ska ansvarig från styrelsen kommer kontakta ledaren för att få hans version av händelsen. Därefter tar styrelsen beslut om ledare fortfarande är lämplig som ledare eller om förtroendeuppdraget skall gå över till någon annan.

 
Våra sponsorer