SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Färjestadens GoIF
Fotboll

Säker och Trygg

9. Ledarskap

F GoIFs 10 riktlinjer som ledare och tränare i föreningen ska arbeta efter 👍🏻

Färjestadens GoIF:s 10 riktlinjer som ledare och tränare i föreningen ska arbeta efter för att skapa fotbollsglädje och en utvecklande miljö för alla.

 

 

⚽⚽⚽

 

 

1. FAIR PLAY

Ledaren och tränare skall verka för goda och prestigelösa relationer med domare och andra föreningars ledare och spelare. Färjestadens GoIF skall vara en klubb som står för Fair play – både på och utanför planen. Det ska alltid vara en rolig idrottslig upplevelse att möta Färjestadens GoIF. Genom att skapa god stämning runt matcherna ger vi barnen positiva erfarenheter av idrotten, och det är ju det som är syftet med alltihop.


2. KAMRATSKAP

När barn börjar spela fotboll är fotboll en lek bland många andra. Den lekfulla glädjen och gemenskapen med kompisarna är själva förutsättningen för att vilja delta. Ur lek och kamratskap vill vi locka fram ett idrottstänkande och ett långsiktigt engagemang för fotbollen. Vår grundläggande ledstjärna är kamratskap och laganda i ordets rätta bemärkelse. Därför är det alltid viktigare att få alla spelare att känna sig delaktiga och värdefulla än att vinna enskilda matcher. Långsiktig framgång bygger på en bred gemenskap i en trupp som inspirerats att steg för steg lära sig mer och mer. Lusten att lära sig mer blir drivkraften att gå vidare.


3. KLUBBKÄNSLA.

Vi vill skapa förutsättningar för våra spelare att vandra fram och tillbaka mellan olika utbildningsmiljöer där den enskilde spelaren får möta olika hårt motstånd och inta olika roller i laget. Ett samarbete över åldersgränserna stärker klubbkänslan och vi tror att det på så sätt blir ännu roligare att vara med i Färjestadens GoIF. Den egna åldersgruppen är den trygga plattformen att utgå ifrån. Genom att ibland låta tidigt utvecklade spelare få spela med äldre – för att möta motståndare på samma eller högre mognadsmässiga nivå – så hamnar fokuseringen på lusten att lära sig mer. Den enskilde spelaren får på så vis en tydlig signal att se framåt och sätta mål för sin egen utveckling. På så vis kan en ung ambitiös spelare erbjudas spel och utveckling hela vägen upp till seniorlaget samtidigt som tryggheten med det gamla kompisgänget finns kvar. Här finns en tydlig policy hur denna rotation mellan åldersgrupper skall ske inom föreningen och den policyn skall följas!


4. GLÄDJE

Utmaningen ligger i att stimulera alla barns fotbollsintresse. Vår uppgift är att visa på glädjen i att spela fotboll och att odla intresset hos alla barn och ungdomar trots deras olika förutsättningar. Varje enskild spelare skall se möjligheten att utveckla sitt kunnande. Vår uppgift är att göra allt vi kan för att så många som möjligt fortsätter med fotbollen så länge som möjligt.

 

⚽⚽⚽

 

5. RIKTLINJER LEDARE FÖR BARN I ÅLDERN 5-12 ÅR

I denna ålder ska barnen leka, uppleva glädje och lära sig träna fotboll. Det är viktigt att alla får delta lika mycket under träning och match samt att alla får prova på olika positioner i laget. Alla barn ska ges bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Prestationen ska styra verksamheten och matchresultat ska inte spela någon stor roll utan det är en allsidig fotbollsutbildning som är det viktiga att fokusera på.

 

6. RIKTLINJER LEDARE FÖR UNGDOMAR I ÅLDERN 13-19 ÅR

I denna ålder ägnas tid åt färdighetsutveckling och matcher på ungdomars villkor. Alla spelare ska ges bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Prestationen ska styra verksamheten och matchresultat ska spela en underordnad roll.

 

⚽⚽⚽

 

7. SPELARUTVECKLING

Grunden för bra inlärning är ett klimat där kunskap kan läras ut och människor kan samarbeta. Det kallas motivationsklimat och i ett sådant trivs tränare, ledare, spelare och föräldrar och här har våra barn och ungdomar störst utvecklingsmöjligheter. I Färjestadens GoIF ska vi skapa ett motivationsklimat där prestation och utveckling uppmuntras. Grundidén är att miljön ska vara trygg och tränare, ledare, familj, skola och kamrater ska stödja, utmana och hjälpa den enskilde spelaren i form av ett nätverk.

 

8. IDROTTSMILJÖN

Barn uppskattar och har behov av en positiv idrottsmiljö där de kan känna sig trygga. En miljö där de inte känner rädsla för att få kritik eller där de blir negativt bedömda för sina prestationer. Det handlar lika mycket om tränarens förhållningssätt som lagkamraternas. Inget barn ska behöva bli diskriminerat på grund av prestationsnivå. Alla ska behandlas lika oavsett mognad. I en positiv idrottsmiljö tas hänsyn till barnets mognad och behov, till exempel känslan av trygghet. I den miljön får barnen också möjlighet att utvecklas både idrottsligt och socialt.

 

9. FÄRDEN ÄR RESANS MÅL

Fotboll handlar mycket om att drömma om framgång och forma den egna identiteten i gemenskapen med andra. Rätt hanterat blir lagets framgång och glädje lika väl som nederlag och besvikelse byggstenar i barnens och ungdomarnas utveckling. Det är därför viktigt för oss vuxna att förstå att det är själva färden som är resans mål. Men en dag tar resan slut och kvar finns minnena och erfarenheterna från några av de viktigaste åren i livet. Vi måste i varje steg sträva efter att samtliga av våra spelare faktiskt skall kunna se tillbaka på sin tid som fotbollspelare med glädje.


10. VI FÖLJER SVENSKA FOTBOLLSFÖRBUNDET

Dessa riktlinjer stämmer väl överens med SvFFs riktlinjer och skall följas av föreningens alla ledare och även övriga medlemmar i vår förening. Läs mer här om SvFFs riktlinjer för barn och ungdomsidrott

 

⚽⚽⚽

 

 

Ta gärna del av Riksidrottsförbundets Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott 

 

 
Våra sponsorer