SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Färjestadens GoIF
Fotboll

Hur ansöker jag?

Grunden bygger på att vi håller hög kvalitet i vår närvarorapportering!

 

LOK-stöd och SportAdmin

FGoIF använder sedan maj 2022 Sportadmin, och i detta system finns en integration till Idrottonline där all relevant data för din LOK-stödsansökan skickas över regelbundet. 

 

VIKTIGA DATUM: Sista ansökningsdagar

 

👉🏻Din rapportering in i Sportadmin

Fem dagar innan RF:s datum för sista ansökningsdag, senast midnatt på dessa datum måste du vara klar med din närvarorapportering i SportAdmin, för att säkerställa att datan hinner skickas över till Idrottonline.

Ansökan för våren: senast 20 februari  (1/1-30/6)

Ansökan för hösten: senast 20 augusti (1/7-31/12)

 

Sportadmins rapportering in till Idrottonline till RF

RF har delat upp kalenderåret rakt av så det finns en RF-period som sträcker sig från 1 januari till 30 juni och en period från 1 juli till 31 december. Senast midnatt på datum nedan måste all info finnas i Idrottonline. 

Ansökan för våren: senast 25 augusti
Ansökan för hösten: senast 25 februari

 

Enligt LOK-stödsföreskrifterna §8 riskerar en förening att ansökan avslås om den inkommer för sent. Observera att sista ansökningsdag gäller för både ansökan och eventuell tilläggsansökan.  Läs mer: https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod 

 

 

⚽⚽⚽⚽

VIKTIGT AVSEENDE RAPPORTEN

Att tänka på
- en aktivitet måste vara mer än 60 minuter
- en ledare måste vara kallad och närvarorapporterad
- max 1 aktivitet per dag godkänns i systemet. 

Läs mer nedan. 

Vilken ersättning får vi?

"Ju fler barn desto bättre.. inte fler aktiviteter per barn"

 

Sammanfattning avseende ersättningen (regler gällande från 1/1-2022)

För barn 7–9 år kommer taket för bidragsberättigat deltagande vara tre aktiviteter per vecka. För åldersgruppen 10–25 år är taket fem aktiviteter. Ersättningsnivån är högst för de första två aktiviteterna per individ och vecka, efter det blir nivån lägre.

 

Så beröknas LOK-stödet

Stödet ges i två delar: ett belopp per ledarledd aktivitet (ledarstöd) och ett belopp per deltagare (deltagarstöd).

 

Ledarstöd= Varje ledarledd gruppaktivitet ges ett ledarstöd på 21 kronor. Kravet är att aktiviteten har minst tre deltagare i åldern 7–25 år och minst en ledare närvarande. Aktiviteten måste också ha en gemensam samling och avslutning. För aktiviteter som har två eller flera ledare närvarande ges ett extra ledarstöd på ytterligare 5 kronor per aktivitet.

 

Deltagarstöd = För deltagare i åldern 7–25 år ges ett deltagarstöd på som mest 7,86 kronor kronor. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per SF-idrott och veckodag. Beloppet är högre vid deltagarens två första aktiviteter under en vecka för att därefter trappas ned.

 • För deltagare i åldern 7–9 år ges stöd för max tre aktiviteter per idrott och kalendervecka.
 • För deltagare 10–25 år ges stöd för upp till fem aktiviteter per idrott och kalendervecka.
 • För deltagare med funktionsnedsättning 26 år och äldre gäller samma som för deltagare 10–25 år.
 • Deltagarstöd ges även för ledare 13–25 år och för dessa gäller samma villkor som för deltagare 10–25 år.

Deltagarstödet varierar därmed enligt följande trappa:

  aktivitet 1 aktivitet  2 aktivitet  3 aktivitet  4 aktivitet  5 aktivitet  6
7-9 år 7,86 kr 7,86 kr 5,24 kr 0 0 0
10-25 år  7,86 kr 7,86 kr 5,24 kr 2,62 kr 2,62 kr 0

 

Ex:  Lag 1 tränar 2 ggr per vecka och har 1 match.

 • Antal spelare 20 st, i snitt 18 på träning och 15 på match
 • Antal träningstillfällen VT 40st, antal matcher 8st

(18x40)x7,86 + (15x8)x5,24= 5659+628= 6287 kr 

 

Målet med förändringen: 

Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen och att stödet därmed på ett bättre sätt bidrar till att nå målen i Strategi 2025. Förändringarna innebär att man som förening tjänar på att engagera fler och nya barn och ungdomar, snarare än att engagera de redan aktiva barnen mer.

 

Förändringarna i LOK-stödet berör endast beräkningsmodellen, när registrerade aktiviteter ska förvandlas till kronor och ören. Det påverkar inte föreningarnas rapportering.

Vilka kan söka LOK-söd?

LOK-stöd avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).  Endast föreningar som är medlemmar i specialidrottsförbund (SF) som är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF) kan ansöka om stödet, tex alla föreningar som är anslutna till SvFF och som bedriver verksamhet för deltagare inom det aktuella åldersspannet är godkända. 

 

 

Grundförutsättningar

För att kunna söka statligt LOK-stöd måste: 

 • föreningen vara ansluten till Riksidrottsförbundet, det vill säga medlem i ett idrottsförbund. 
 • deltagaren vara mellan 7-25 år (Deltagare med funktionsnedsättning får vara 7 år och upp till hur gammal som helst).
 • minst en ledare vara där och leda. Ledaren får inte leda flera aktiviteter samtidigt.
 • minst tre medlemmar vara med på aktiviteten. Max 30 medlemmar får räknas med i varje aktivitet. 
 • aktiviteten måste pågå i minst 60 minuter. 
Bakgrund och historia

Ett statligt stöd till barn och ungdomsverksamhet

Idrotten är Sverges största folkrörelse som i stor utsträckning drivs av ideella krafter - dvs ditt och andras engagemang, hjärta och kärlek till sporten och dess utövare. 1999 beslutade Kulturdepartementet därför att stötta Sveriges föreningsliv genom ett statsbidrag, baserat på en förenings aktiviteter och antalet ledare och deltagare på dessa. Det blev Lokalt Aktivitetstöd, i folkmun LOK-stödet. Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

 • Riksidrottsmötet i maj 2019 beslutade att från och med den 1 juli 2020, måste alla närvarokort (vilka är underlag för LOK-srödet) ska finnas tillgängliga digitalt i Idrottonline.

 

Utöver statsbidraget kan föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet även ansöka om stöd från kommunen.

 
Våra sponsorer